İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ 

Kanunlar gereği ilk yardımcıların bilgilerinin uygun görülen periyotlarla yenilenmesi amacıyla verilen eğitimdir. İlk yardım eğitimi alarak sertifika sahibi olmuş kişilerin T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı temel ilk yardım sertifikalarının 3 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir.


Eğitim Süresi

İlk Yardım Yenileme Eğitimi temel ilk yardım eğitiminin hızlandırılmış hali olarak belirtilebilir. Güncelleme Eğitimi 1 gün içinde tamamlanmakta ve 8 saat sürmektedir.

Eğitim Yeri

Bireysel katılımlı eğitimler eğitim merkezimizde,
Kurumsal katılımlın eğitimler firmaların eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

Eğitim Programı

Genel ilk yardım bilgileri
Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel yaşam desteği
Kanamalarda ilk yardım
Yaralanmalarda ilk yardım
Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
Bilinç bozukluklarında ilk yardım
Zehirlenmelerde ilk yardım
Hayvan ısırmalarında ilk yardım
Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
Boğulmalarda ilk yardım
Hasta/yaralı taşıma teknikleri