İlk Yardım Eğitici Eğitim Programı

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI  

İlk Yardım Eğitici Eğitimi programı, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında; ilk yardım eğitmeni ihtiyacını karşılamak üzere güncel uluslararası ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilk yardım eğitim standartlarının uygulanması, eğiticilerin sürekli güncel ve standart eğitim materyali ile yeni eğitim tekniklerini kullanarak eğitim yapmalarını sağlamak amacı ile ilk yardım eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. 

İlk Yardım Yönetmeliği gereği tanımlı sağlık personelleri (Tıp Doktoru, Diş Hekimi, Sağlık Memuru, Hemşire, Paramedik, Att, Tıbbi Teknolog, Yard. Sağ, Pers. vb.) İlk Yardım Eğitmeni olabilmektedir.

Sağlık personeli olanların katılabileceği 5 gün 40 saat süren İlk Yardım Eğitici Eğitimi sonrası başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı “İlk Yardım Eğitmeni” Sertifikası verilmektedir.

Eğitim sonunda başarılı olanlara verilen Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardım Eğitmeni Sertifikası ile; 

EĞİTİM KONULARI;                                     
TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ
2 Gün, 16 Saat
1- GENEL İLK YARDIM BİLGİLERİ
2- HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
4- KANAMALARDA İLK YARDIM
5- YARALANMALARDA İLK YARDIM

EĞİTİM BECERİLERİ EĞİTİMİ
3 gün, 24 Saat

1- İLETİŞİM BECERİSİ
2- KLİNİK EĞİTİME YAKLAŞIM 
3- OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ YARATMA
4- GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARI HAZIRLAMA VE KULLANIM 
5- İNTERAKTİF EĞİTİM TEKNİKLERİNİ KULLANMA
6- YETERLİLİĞE DAYALI EĞİTİMDE YETİŞTİRİCİLİK
7- YETERLİLİĞE DAYALI DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI KULLANMA
8- ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM
9- HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM
10- GÖZ. KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM  
11- BOĞULMALARDA İLK YARDIM  
12- HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ  

Eğitim Süresi

Eğitim 5 gün olup, toplam 40 saattir. Eğitime tam süreli katılım zorunludur.

Eğitim için Gerekli Belgeler

Katılımcıların  2 adet vesikalık fotoğraf, diploma ve nüfus cüzdanlarının aslı veya noterden onaylı kopyalarını ve birer fotokopilerini  kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.